Vykdomi projektai

Erasmus+ jaunimo srities projektas „Sveikata – mūsų turtas“

Nr. 2019-3-LT02-KA105-006561

Projektu „Sveikata – mūsų turtas“ siekiama padėti jauniems žmonėms iš Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą, įgyvendinant įvairias bendradarbiavimo veiklas. Iškeltam tikslui

pasiekti numatyti šie uždaviniai:

 1. Organizuoti 5 dienas truksiančius jaunimo mainus Lietuvoje.
 2. Organizuoti praktinius užsiėmimus sveikos mitybos, fizinio aktyvumo srityse.
 3. Organizuoti neformalius užsiėmimus jaunimo tarpkultūriniam bendradarbiavimui, tolerancijai ir atvirumui skatinti.

Projekto tikslų ir rezultatų sieksime įgyvendindami 22 veiklas: 12 formalių veiklų (pvz., mankštos, joga, kvėpavimo pratimai, sveikatai naudingų kokteilių gaminimas ir kt.), susijusių su pagrindine projekto tema, ir 10 neformalių, skirtų kultūriniam ir tautų tarpusavio pažinimui (pvz., susipažinimo žaidimai, edukacijos, orientacinės varžybos, kaimynų vakaras ir kt.).

Projekto dalyviai: 18 jaunų žmonių (po 6 iš Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos). Projekto dalyvių amžius – 15-19 metų. Jaunuoliams pagelbės grupių vadovai – po 1 iš kiekvienos šalies.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 6 mėnesiai (2020 02 01 – 2021 01 31)

Projekto įgyvendinimui skirti 7 042 eurai

Projekto koordinatorius – VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla

Projekto partneriai:

 • Kujawsko-Pomorska WK OHP (Lenkija)
 • Rujienas Novada Pasvaldiba (Latvija)

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

____________________________________

PROJEKTAS Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0011

 „VŠĮ KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

 

Nuo 2019 m. VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla įgyvendina projektą „VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“. Jo tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų bei žemės ūkio sričių profesinio mokymo programas.

Šiam tikslui pasiekti bus įsigyta mokymo įranga kokybiškam šių sričių profesiniam mokymui įgyvendinti, taip pat bus suremontuotos kelios mokymui skirtos patalpos.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės inžinerijos ir inžinerinių profesijų bei žemės ūkio sričių profesinio mokymo paslaugų teikimas, o tai leis patenkinti šių specialistų poreikį bei sudarys prielaidas augti įmonių konkurencingumui.

Projekto įgyvendinimui skirta 467 902,83 eurų.


Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės
plėtros fondo lėšomis

___________________________________

Erasmus+ programos projektas

,,Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo (II etapas)” Nr. 2019-1-LT01-KA102-060294

Projekto konsorciumą sudaro:

 1. IĮ ,,Erasmus plius“ – projekto koordinatorius
 2. VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla
 3. Joniškio žemės ūkio mokykla
 4. Zarasų profesinė mokykla
 5. Šilutės profesinio mokymo centras
 6. Alantos technologijos ir verslo mokykla
 7. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
 8. UAB ,,Via Unica“
 9. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai

 

PROJEKTO TIKSLAS – didinti gastronomijos srities absolventų įsidarbinimo galimybes, stiprinant profesinio mokymo specialistų pasirengimą dėstant pagal modulinę virėjo mokymo programą.

Projekto veiklos:

 1. Virėjo mokymo programos profesijos mokytojų ir darbdavių atstovų vizitai:

1.1. į Ispaniją, Malagą (18 dalyvių);

1.2. į Švediją, Malmo (18 dalyvių);

 1. virėjo mokymo programos absolventų ErasmusPro mobilumo vizitai į Italiją (6 dalyviai);
 2. atvykstamieji virtuvių šefų vizitai į Lietuvą iš Ispanijos ir Švedijos (2 dalyviai).

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.“

__________________________________

„ERASMUS+“ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTAS „DARBU PAGRĮSTAS MOKYMAS – PROFESINIO MOKYMO PAGRINDAS“ NR. 2019-1-LT01-KA102-060231

Projekto tikslas – suteikti 8 įstaigos mokiniams žinių, gebėjimų ir kompetencijų pasirinktos profesijos srityje, atliekant praktiką realioje darbo vietoje.

Projekto uždaviniai:

 1. Organizuoti 8 mokinių: virėjo, automobilių mechaniko mokymo programų, 4 sav. trukmės darbines praktikas Austrijos, Vokietijos įmonėse.
 2. Parengti dokumentus, įrodančius kompetencijų įgijimą.
 3. Organizuoti projekto sklaidos renginį, jo metu pristatant įgytas žinias, patirtį mokyklos bendruomenei.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 18 mėnesių (2019-12-31  2021-06-29)

Projektui skirta suma 20 931 Eur

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

____________________________________

ERASMUS+ PROJEKTAS „Į profesinį meistriškumą per tarptautinį mobilumą  ir kompetencijų tobulinimą“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060389

Paraiškos teikėjas – VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras bei nacionalinio konsorciumo nariai: Mažeikių politechnikos mokykla ir VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla planuoja siųsti 30 mokinių (statybos, automobilių priežiūros, maisto gamybos ir IT sektorių specialybių) į praktikas Maltoje bei Vokietijoje. Projektu siekiama užtikrinti didesnes būsimų absolventų įsidarbinimo galimybes, suteikiant jiems galimybes tobulinti profesinius gebėjimus ir kompetencijas praktikos užsienyje. Projekto finansavimo suma: 70 502,00 eur. Projektą finansuoja ES.

Daugiau informacijos: http://www.erasmus-plius.lt/naujiena/2019-m-erasmus-bendrojo-ugdymo-profesinio-mokymo-ir-suaugusiuju-svietimo-1-pagrindinio-veiksmo-konkurso-rezultatai-850