Vizija, misija

Vizija

Moderni profesinė mokymo įstaiga, greitai reaguojanti į visuomenės profesinius poreikius, iššūkius, vertybių sistemą formuojanti humanistiniu demokratiniu pagrindu ir teikianti profesines kvalifikacijas, vidurinį išsilavinimą įvairiausių gebėjimų jaunuoliams, vykdanti tęstinį suaugusiųjų mokymą ir teikianti paslaugas įstaiga.

Misija

Kiekvienam besimokančiajam teikti bendrąjį ir profesinį išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinei profesinei veiklos sričiai keliamus reikalavimus, ugdyti pilietiškai brandžią, išsilavinusią, pareigingą, aktyvią asmenybę, gebančią prisitaikyti visuomenėje ir darbo rinkoje bei teikiančią naudą visuomenei.

Vertybės

Mokyklos įvaizdžio ir mokymosi aplinkos kūrimas.

Mokyklos mikroklimatas.

Saugumas

Asmeniniai pasiekimai.

Visų bendruomenės narių partnerystė.