Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje vizija – sveikas, saugus, sportiškas, neturintis žalingų įpročių bei realizuojantis savo galimybes mokinys, todėl pagrindinis veiklos tikslas yra jaunimo sveikatos stiprinimas ir gerinimas, prevencinės veiklos vykdymas, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo skatinimas.

Mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose vykdanti Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje; stebi mokinių sveikatos problemas; atlieka šviečiamąjį- informacinį darbą asmens higienos, užkrečiamų ligų profilaktikos fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, lytiškumo ugdymo, žalingų įpročių, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos klausimais, propaguoja sveiką gyvenimo būdą; teikia pirmą pagalbą įvairių traumų, nelaimingų atsitikimų, apsinuodijimo atvejais; vykdo pirminę lėtinių infekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą; analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms; dalyvauja formuojant mokyklos aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Jurgita Labutytė dirba mokinių bendrabutyje pirmame aukšte (įėjimas iš kiemo pusės).