Viešosios ir administracinės paslaugos

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla suteikia  įgaliojimus šioms viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti:

 1. Archyvinių dokumentų išrašus, pažymas, nuorašus;
 2. Brandos atestato dublikatą;
 3. Brandos atestato ir jų priedų kopijas;
 4. Dokumentus patvirtinančius darbo stažą ir darbo užmokestį;
 5. Pažymą apie mokymąsi mokykloje;
 6. Mokymo pažymėjimų išdavimas;
 7. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo išdavimas;
 8. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimas;
 9. Pasirašyti, pakeisti ir nutraukti mokymosi sutartį;
 10. Profesinio mokymo diplomų ir jų priedų dublikatų išdavimas;
 11. Profesinio mokymo diplomų ar jų priedų išdavimas;
 12. Pažymų apie sumokėtą stipendiją gavimas.

Įgaliojimus galima gauti adresu: www.igaliojimai.lt