Neformalusis ugdymas

Neformaliojo ugdymo veikloje savo poreikius taip pat gali realizuoti visi: sportininkai, meno mėgėjai, besidomintys etnografija ir kt. Mokykloje vykstančios įspūdingos, jau tradicija tapusios kasmetinės šventės, suburiančios ne tik mokyklos, bet ir miestelio bendruomenę, liudija, jog mokykla – ne tik mokymo įstaiga, bet ir kultūros židinys.

2019-2020 m.m.  Neformaliojo švietimo veiklos programa 

2019-2020 m.m. Neformaliojo švietimo renginių planas

Neformaliojo ugdymo būrelių tvarkaraštis 2019 m. lapkričio 4 d. – 2020 m. sausio 30 d.