Mokytojai –   KTVM

Mokytojai

Profesijos mokytojai

Profesijos mokytoja metodininkė Rita Andrijauskienė ugdymas@kretvm.lt
Vyr. profesijos mokytoja Daiva Anužienė daiva.einikyte@gmail.com
Vyr. profesijos mokytojas Petras Gritėnas petrasgritenas@gmail.com
Profesijos mokytojas metodininkas Romas Laurinaitis romas.laurinaitis@gmail.com
Vyr. profesijos mokytojas Bronislovas Putna b.putna@gmail.com
Vyr. profesijos mokytoja Danutė Ramonienė rdanute@gmail.com
Vyr. profesijos mokytojas Audrius Šimkus audsim66@gmail.com
Vyr. profesijos mokytoja Vida Urbašiutė Urbasiute@gmail.com
Profesijos mokytojas Romualdas Kontrimas romualdaskontrimas@gmail.com
Vyr. profesijos mokytoja Gita Ingrida Stupelienė ingridutele@gmail.com
Vyr. profesijos mokytojas Virgilijus Martinkus v.martinkus@gmail.com
Profesijos mokytoja Nijolė Martinkienė n.martinkiene@gmail.com
Profesijos mokytoja Vilija Budrikienė budrikienevilija@gmail.com
Profesijos mokytoja Jolanda Daubarienė jolanda.daubariene@gmail.com
Profesijos mokytoja Silvija Reinikienė vysivy7@gmail.com
Profesijos mokytojas Antanas Lukauskas  lukauskas.antanas36@gmail.com
Profesijos mokytoja Jurgita Ignotienė jurgita.kazlauskyte@gmail.com
Profesijos mokytoja Asta Klimienė  astakl3@gmail.com

Bendrojo lavinimo mokytojai

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Renata Nausėdaitė renausedaite@gmail.com
Vyresnysis anglų kalbos mokytojas Arūnas Srėbalius arunas1978@gmail.com
Kūno kultūros mokytojas metodininkas Valdas Tuinyla valdastuinyla7@gmail.com
Vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Raimonda Laureckienė r.laureckiene@gmail.com
Vyresnioji fizikos ir matematikos mokytoja metodininkė Violeta Moždžer vio197412@gmail.com
Vyresnioji geografijos mokytoja Laima Jančauskienė laimona46@gmail.com
Vyresnioji istorijos mokytoja Lina Aukselienė mokykla.aukseliene@gmail.com
Vyresnioji dailės mokytoja Renata Rusteikienė Renpuo7@gmail.com
Vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Martinkienė n.martinkiene@gmail.com
Vyresnioji etikos mokytoja Aušra Grikštaitė ausra.grikstaite@gmail.com
Rusų kalbos mokytoja metodininkė Edita Bugenienė editakavole@gmail.com
Chemijos mokytoja Lijana Galdikienė Galdikiene.lijana@gmail.com
Biologijos mokytoja Veronika Kauliuvienė biologijaktvm@gmail.com
Biologijos mokytoja Rita Nekrošienė rita_nekrosiene@mail.ru
Technologijų mokytoja metodininkė Judita Alšauskienė judita.alsauskiene@gmail.com
Matematikos mokytoja Birutė Garnienė birutekvtk@gmail.com
Istorijos mokytoja Rima Dargienė amelijaruta@gmail.com
Vokiečių kalbos mokytoja Eglė Lingienė egle.toleviciute@gmail.com
Lietuvių kalbos mokytoja Rita Zabitienė ritazabit@gmail.com