Mokymo programos

BAIGUSIEMS 12 KLASIŲ:

Mokymosi trukmė 1 metai

Mokymosi trukmė 2 metai
BAIGUSIEMS 10 KLASIŲ:

Gimnazijos skyriuje įgyjamas vidurinis išsilavinimas

Mokymosi trukmė 3 metai

Papildomai galima įgyti TR1 traktorininko bei B kategorijos vairuotojo kvalifikciją.

Galima įgyti automobilių techninės priežiūros ir remonto specializaciją, traktorininko TR1, TR2, SZ kategorijų bei B kategorijos vairuotojo kvalifikacijas.

Galima įgyti TR1 traktorininko bei B kategorijos vairuotojo kvalifikacijas.

BAIGUSIEMS 10 KLASIŲ
PAGAL INDIVIDUALIZUOTAS (SPECIALIAS) PROGRAMAS

Įgyjama tik profesinė kvalifikacija

Mokymosi trukmė 3 metai

Pastaba. Mokymo programos, kuriose mokoma vairuotojo ir traktorininko kvalifikacijų, teorinis ir praktinis vairavimo mokymas – nemokamas

Baigusiems mokiniams mokykla padeda įsidarbinti kurorto miestuose: Klaipėdoje, Palangoje, Šventojoje.
Įsidarbinusius ir neturinčius, kur gyventi, apgyvendiname mokyklos bendrabutyje.