Mokymo programos

BAIGUSIEMS 12 KLASIŲ:
 Baigusiems 10 KLASIŲ 

(Gimnazijos skyriuje įgyjamas vidurinis išsilavinimas):

BAIGUSIEMS 10 KLASIŲ PAGAL INDIVIDUALIZUOTAS (SPECIALIAS) PROGRAMAS:
  • Virėjas (Mokymosi trukmė 3 metai. Įgyjama tik profesinė kvalifikacija).

Pastaba. Mokymo programos, kuriose mokoma vairuotojo ir traktorininko kvalifikacijų, teorinis ir praktinis vairavimo mokymas – nemokamas.

Baigusiems mokiniams mokykla padeda įsidarbinti kurorto miestuose: Klaipėdoje, Palangoje, Šventojoje.
Įsidarbinusius ir neturinčius, kur gyventi, apgyvendiname mokyklos bendrabutyje.