Mokymo grafikai

Traktorininkų TR1, TR2, SZ, SM kategorijų ir ūkininkavimo pradmenų mokymo programų vykdymo bei asmens įgytų kompetencijų vertinimo GRAFIKAS 2020 m. I pusmečiui

Mokymo kurso pradžia – pabaiga Mokymo programos pavadinimas Mokymo institucijos pavadinimas ir adresas Praktinio mokymo vieta, adresas Teorinių žinių vertinimo data, laikas ir vieta Praktinių gebėjimų vertinimo data, laikas ir vieta Vieno asmens vertinimo įkainis, Eur Papildoma informacija
2020-03-16-2020-03-27 TR1 kategorijos traktorių vairuotojo
(traktorininko),
kodas 262104105, 160 val.
VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla,
Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.
VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos dirbtuvės, traktorių ir savaeigių mašinų vairavimo aikštelė,
Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.
2020-03-27, 13.30 val., 32 kab.
Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.
2019-03-27, 15.30 val., VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos dirbtuvės, traktorių ir savaeigių mašinų vairavimo aikštelė,
Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.
*83,00 Eur
*- kaina įskaitant teorinius ir praktinius užsiėmimus bei kompetencijų vertinimą
Elvita Mačiūnienė, tel. (8 445) 79307, el. p. sekretore@kretvm.lt
Savišvietos būdu
Konsultacijos vykdomos pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą grafiką.
Mokymai vyksta surinkus 15 asmenų grupę. Mokymų forma ir būdas – grupinis kasdienis.
2020-03-23-2020-03-27 TR2 kategorijos traktorių vairuotojo
(traktorininko),
kodas 262104115, II dalis, 40 val.
VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla,
Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.
VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos dirbtuvės, traktorių ir savaeigių mašinų vairavimo aikštelė,
Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.
2020-03-27, 13.30 val., 32 kab.
Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.
2019-03-27, 15.30 val., VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos dirbtuvės, traktorių ir savaeigių mašinų vairavimo aikštelė,
Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.
*83,00 Eur
*- kaina įskaitant teorinius ir praktinius užsiėmimus bei kompetencijų vertinimą
Elvita Mačiūnienė, tel. (8 445) 79307, el. p. sekretore@kretvm.lt
Savišvietos būdu
Konsultacijos vykdomos pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą grafiką.
Mokymai vyksta surinkus 15 asmenų grupę. Mokymų forma ir būdas – grupinis kasdienis.
2020-03-30 –
2020-04-10
SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko),
kodas 262104107, II dalies I modulis
Žemės kasimo ir
transportavimo
mašinų vairavimas, 100 val.
VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla,
Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.
VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos dirbtuvės, traktorių ir savaeigių mašinų vairavimo aikštelė,
Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.
2020-04-10, 13.30 val., 32 kab.
Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.
2020-04-10, 15.30 val., VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos dirbtuvės, traktorių ir savaeigių mašinų vairavimo aikštelė,
Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.
*83,00 Eur
*- kaina įskaitant teorinius ir praktinius užsiėmimus bei kompetencijų vertinimą
Elvita Mačiūnienė, tel. (8 445) 79307, el. p. sekretore@kretvm.lt
Savišvietos būdu
Konsultacijos vykdomos pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą grafiką.
Mokymai vyksta surinkus 15 asmenų grupę. Mokymų forma ir būdas – grupinis kasdienis.