Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Korupcijos prevencijos veiksmų planas

Prevencinio koordinavimo ir kontrolės darbo grupė

Informacija apie pastebėtus korupcijos atvejus Įstaigoje gali būti pateikiama šiais būdais:

  • atsiuntus pranešimą paštu, adresu Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., LT-97100 Kretingos r. arba tiesiogiai atvykus į įstaigą;
  • elektroniniu paštu info@kretvm.lt;
  • informuojant telefonu +370 445 79308 arba +370 445 79307.

Pastebėjęs korupcijos atvejus, asmuo gali:

  • pranešti, nusiųsdamas žinutę adresu: pranesk@stt.lt;
  • 24/7 karštąja linija (8 5) 266 3333;
  • mobiliąja programėle „Pranešk STT.

Asmuo, pranešantis Informaciją, turi nurodyti:

  • darbuotojo, padariusio pažeidimą, vardą, pavardę ir pareigas;
  • pažeidimą pagrindžiančias aplinkybes.

Pateikiama Informacija turi būti aiški, įskaitoma, suprantama, pasirašyta (jei tai nėra anoniminė informacija).