Korupcijos prevencija

Darbuotojų etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Korupcijos prevencijos veiksmų planas

Prevencinio koordinavimo ir kontrolės darbo grupė

Mažos vertės viešųjų pirkimų antikorupcinės analizės ir vertinimo išvada

Informacija apie pastebėtus korupcijos atvejus Įstaigoje gali būti pateikiama šiais būdais:

  • atsiuntus pranešimą paštu, adresu Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., LT-97100 Kretingos r. arba tiesiogiai atvykus į įstaigą;
  • elektroniniu paštu info@kretvm.lt;
  • informuojant telefonu +370 445 79308 arba +370 445 79307.

Pastebėjęs korupcijos atvejus, asmuo gali:

  • pranešti, nusiųsdamas žinutę adresu: pranesk@stt.lt;
  • 24/7 karštąja linija (8 5) 266 3333;
  • mobiliąja programėle „Pranešk STT.

Asmuo, pranešantis Informaciją, turi nurodyti:

  • darbuotojo, padariusio pažeidimą, vardą, pavardę ir pareigas;
  • pažeidimą pagrindžiančias aplinkybes.

Pateikiama Informacija turi būti aiški, įskaitoma, suprantama, pasirašyta (jei tai nėra anoniminė informacija).