Istorija

Laikui bėgant keitėsi mokyklos pavadinimai:
1972 m. – 21-oji kaimo profesinė mokykla
1973 m. – 21-oji kaimo vidurinė profesinė technikos mokykla
1984 m. – 81-oji vidurinė profesinė technikos mokykla
1988 m. – Kretingos profesinė technikos mokykla
1989 m. – Kretingos žemės ūkio mokykla
2000 m. – Steigėjas švietimo ir mokslo ministerija vietoje žemės ūkio ministerijos
2002-07-01 – Kretingos technologijos ir verslo mokykla
2003-09-01 – Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla
2006 metais įkurtas technologinio profilio gimnazijos skyrius

2008 m. mokyklą baigė 128 absolventai,
2009 m. mokyklą baigė 165 absolventai,
2010 m. mokyklą baigė 115 absolventų,
2011 m. mokyklą baigė 150 absolventų, įgijo vidurinį išsilavinimą 152 mokiniai,
2012 m. mokyklą baigė 180 absolventų, įgijo vidurinį išsilavinimą 113 mokiniai,
2013 m. mokyklą baigė 151 absolventas, įgijo vidurinį išsilavinimą 120 mokinių,
2014 m. mokyklą baigė 115 absolventų, įgijo vidurinį išsilavinimą 83 mokiniai,
2015 m. mokyklą baigė 131 absolventas, įgijo vidurinį išsilavinimą 78 mokiniai,
2016 m. mokyklą baigė 152 absolventai, įgijo vidurinį išsilavinimą 72 mokiniai,
2017 m. mokyklą baigė 173 absolventai, įgijo vidurinį išsilavinimą 86 mokiniai,

2018 m. baigė 134 absolventai, įgijo vidurinį išsilavinimą 51 mokinys,

2019 m. baigė 73 absolventai, įgijo vidurinį išsilavinimą 51 mokinys,

o iš viso nuo mokyklos įsteigimo mokyklą baigė – 11260 absolventų.