Įgyvendinti projektai

 1. Erasmus+ programos projektas ,,Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo (II etapas)” Nr. 2019-1-LT01-KA102-060294;

 2. Projektas Nr. 2018-1-LT01-KA102-046718. ,,Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo“;

 3. „ERASMUS+“ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTAS „DARBU PAGRĮSTAS MOKYMAS – ŠIANDIENINIO PROFESINIO MOKYMO KELIAS“ NR. 2018-1-lt01-KA102-046695;
 4. „ERASMUS+“ programos projektas NR. 2017-1- LT01-KA102-034952 „Burokėlis valdo“;
 5. ERASMUS+ PROJEKTAS „Į profesinį meistriškumą per tarptautinį mobilumą  ir kompetencijų tobulinimą“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060389.

 

Erasmus+ programos projektas ,,Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo (II etapas)” Nr. 2019-1-LT01-KA102-060294

Projekto konsorciumą sudaro:

 1. IĮ ,,Erasmus plius“ – projekto koordinatorius
 2. VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla
 3. Joniškio žemės ūkio mokykla
 4. Zarasų profesinė mokykla
 5. Šilutės profesinio mokymo centras
 6. Alantos technologijos ir verslo mokykla
 7. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
 8. UAB ,,Via Unica“
 9. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai

PROJEKTO TIKSLAS – didinti gastronomijos srities absolventų įsidarbinimo galimybes, stiprinant profesinio mokymo specialistų pasirengimą dėstant pagal modulinę virėjo mokymo programą.

Projekto veiklos:

 1. Virėjo mokymo programos profesijos mokytojų ir darbdavių atstovų vizitai:

1.1. į Ispaniją, Malagą (18 dalyvių);

1.2. į Švediją, Malmo (18 dalyvių);

 1. virėjo mokymo programos absolventų ErasmusPro mobilumo vizitai į Italiją (6 dalyviai);
 2. atvykstamieji virtuvių šefų vizitai į Lietuvą iš Ispanijos ir Švedijos (2 dalyviai).

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.“

____________________________

Projektas Nr. 2018-1-LT01-KA102-046718. ,,Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo”.

Konsorciumo sudėtis: 
1. IĮ ,,Erasmus plius“ – projekto koordinatorius
2. VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla
3. Žeimelio žemės ūkio mokykla
4. Zarasų žemės ūkio mokykla
5. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla
6. Šilutės žemės ūkio mokykla
7. Alantos technologijos ir verslo mokykla

Projekto tikslai ir uždaviniai: 
1. Kelti virėjo mokymo programos profesijos mokytojų kompetencijas dėstant pagal modulines Virėjo mokymo programas (modulis ,,Karštųjų patiekalų bei užkandžių iš žuvų, jūros gėrybių gaminimas ir patiekimas“).
2. Absolventams, kvalifikaciją įgijusiems ne pagal modulinę mokymo programą, užtikrinti ErasmusPro praktiką, kuri leis užpildyti susidariusias mokymosi spragas. Senoji mokymo programa nebeatitinka šiandienos darbo rinkos reikalavimų, neturi atitikties su augančiais reikalavimais virėjams.
3. Plėsti garsiausių Europos virtuvių – Italijos ir Prancūzijos – žinomumą tarp Lietuvos būsimų virėjų organizuojant projekto dalyvių atviras pamokas, profesinio meistriškumo konkursus.

Horizontalieji tikslai: 
1. Didinti profesinio mokymo patrauklumą
2. Kelti virėjo profesinį prestižą
3. Ugdyti profesijos mokytojų ir mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą ir bendradarbiavimą
4. Didinti informuotumą apie Europos istoriją ir vertybes ir stiprinti Europinės tapatybės jausmą

Projekto pagrindinės veiklos:

1. Virėjo mokymo programos profesijos mokytojų vizitai į šalis, kurių virtuvė yra labiausiai vertinama visoje Europoje:
1.1. — 5 dienų VET-STA vizitas į Italiją (12 profesijos mokytojų);
1.2. — 5 dienų VET-STA vizitas į Prancūziją (12 profesijos mokytojų).
2. Virėjo mokymo programos absolventų ErasmusPro (90 dienų) mobilumo vizitai (12 mobilumų) į žymiausių Europos virtuvių šalis (Italija ar Prancūzija).
3. Atvykstamieji virtuvių šefų vizitai į Lietuvą (iš Prancūzijos ir Italijos).

Dotacijos maksimali suma yra 108 264,00 EUR
Projektas vykdomas 12 mėnesių nuo 2018-06-01 iki 2019-05-31

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”

___________________________________

„ERASMUS+“ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTAS „DARBU PAGRĮSTAS MOKYMAS – ŠIANDIENINIO PROFESINIO MOKYMO KELIAS“ NR. 2018-1-lt01-KA102-046695

Projekto tikslai:

 1. Suteikti 18 įstaigos mokinių žinių, gebėjimų ir kompetencijų pasirinktos profesijos srityje, atliekant praktiką realioje darbo vietoje.
 2. Suteikti 3 profesijos mokytojams ir 3 vadovams žinių, gebėjimų ir kompetencijų darbu pagrįsto mokymo srityje remiantis Austrijos, Vokietijos ir Lenkijos šalių patirtimi, praktiką, taikant dualinio mokymo ir pameistrystės mokymo formas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis   2018-07-01    2019-06-30

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Projektui skirta suma 55 428 Eur.

____________________________________

„ERASMUS+“ programos projektas NR. 2017-1- LT01-KA102-034952 „Burokėlis valdo“

Projektas skirtas virėjų, padavėjų-barmenų ir konditerių specialybes besimokantiems mokiniams. 16 projekto dalyvių iš VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos, VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro ir Tauragės profesinio rengimo centro tobulins ir sieks savo profesijos įgūdžių užsienio partnerių įmonėse Vokietijoje ir Lenkijoje.
Projekto tikslai:
1. Išmokti panaudoti daržoves (burokėlius, morkas, kopūstus ir kt.) konditerijos srityje, nustatyti jų suderinamumą ir sugebėti teorijos pagrindu pritaikyti praktikoje.
2. Tobulinti ir gilinti mokinių praktinius virėjo, padavėjo-barmeno, konditerio specialybės įgūdžius.
3. Remtis priimančių šalių gerosios patirties pavyzdžiais.
4. Mokytis dirbti su moderniais virtuvės, baro įrengimais.
5. Ugdyti projekto dalyvių kūrybiškumą, norą dirbti komandoje, atsakomybės jausmą.
6. Didinti profesinio mokymo patrauklumą bei skatinti aktyvų pilietiškumą.

Numatomi projekto rezultatai:
1. Projekto dalyviai įgis tarptautinės praktinės patirties.
2. Projekto dalyviai bus įvertinti ir pripažinti europiniu mastu: jiems bus įteikti „Europass“, ECVET dokumentai.
3. Projekto dalyviai patobulins užsienio kalbos žinias.
4. Projekto dalyviai išmoks gaminti ir pritaikyti daržoves konditerijoje bei įvertins skirtingų šalių (Ispanijos, Italijos, Lenkijos ir Vokietijos) virtuvių skirtumus ir panašumus.
5. Projekto dalyviai įgis naujų žinių apie kitų Europos šalių kultūrą, istoriją, religiją, žmones ir darbo aplinką.

Stažuotės vyks pagal iš anksto suderintas programas nuo 2018 m. kovo mėnesio iki 2019 m. gruodžio mėnesio.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

____________________________________________

ERASMUS+ PROJEKTAS „Į profesinį meistriškumą per tarptautinį mobilumą ir kompetencijų tobulinimą“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060389

Paraiškos teikėjas – VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras bei nacionalinio konsorciumo nariai: Mažeikių politechnikos mokykla ir VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla planuoja siųsti 30 mokinių (statybos, automobilių priežiūros, maisto gamybos ir IT sektorių specialybių) į praktikas Maltoje bei Vokietijoje. Projektu siekiama užtikrinti didesnes būsimų absolventų įsidarbinimo galimybes, suteikiant jiems galimybes tobulinti profesinius gebėjimus ir kompetencijas praktikos užsienyje. Projekto finansavimo suma: 70 502,00 eur. Projektą finansuoja ES.
Daugiau informacijos: http://www.erasmus-plius.lt/naujiena/2019-m-erasmus-bendrojo-ugdymo-profesinio-mokymo-ir-suaugusiuju-svietimo-1-pagrindinio-veiksmo-konkurso-rezultatai-850