Grupių vadovai

8nk – Renata Nausėdaitė;

IGnk (9) – Renata Nausėdaitė;

IGj (9) – Rita Zabitienė;

IIGnk (10) – Birutė Garnienė;

IIGj (10 jaunimo) – Lijana Galdikienė;

IIIGnt (a ir b) – Edita Bugenienė;

IVGnt(a) – Arūnas Srėbalius;

IVGnt(b) – Lijana Galdikienė;

PU9kl (2020) – Violeta Moždžer;

PU10 kl. (2019) – Lina Aukselienė.

Pirmas kursas

21aAMv – Valdas Tuinyla;

21bAMv – Aušra Grikštaitė;

21MCHv – Aušra Grikštaitė;

21Vv – Gita Ingrida Stupelienė

21Eks/t – Silvija Reinikienė

21DAD/t – Nijolė Martinkienė

Antras kursas

20V – Vilija Budrikienė;

20Vv – Laima Jančauskienė;

20aAMv- Virgilijus Martinkus;

20bAMv – Laima Jančauskienė;

20DAD/20DADt – Nijolė Martinkienė;

Trečias kursas

19AMv – Romas Laurinaitis

19TPv – Vida Urbašiūtė

19Vv -Vida Urbašiūtė

19V – Daiva Anužienė