Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai – 2021 m.

2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada ir ataskaita už 2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m.

2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų  I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkiniai – 2020 m.

2020 m. I ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2020 m. II ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2020 m. III ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2020 m. IV ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto  vykdymo ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkiniai – 2019 m.

2019 m. I ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2019 m. II ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2019 m. III ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2019 m. IV ketvirtis

Auditoriaus išvada ir ataskaita

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkiniai – 2018 m.

2018 m. I ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. II ketvirtis

Finansinės ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. III ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. IV ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. Audito išvados 

Finansinių ataskaitų rinkiniai – 2017 m.

2017 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita
Biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 m. III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Auditoriaus išvada