Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai – 2022 m.

2022 m. I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkiniai – 2021 m.

2021 m. IV ketvirtis

2021 m. Audito išvados

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita 

2021 m. III ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2021 m. II ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2021 m. I ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada ir ataskaita už 2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m.

2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų  I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkiniai – 2020 m.

2020 m. I ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2020 m. II ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2020 m. III ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2020 m. IV ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto  vykdymo ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkiniai – 2019 m.

2019 m. I ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2019 m. II ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2019 m. III ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2019 m. IV ketvirtis

Auditoriaus išvada ir ataskaita

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkiniai – 2018 m.

2018 m. I ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. II ketvirtis

Finansinės ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. III ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. IV ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. Audito išvados