Finansinių ataskaitų rinkiniai –   KTVM

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai – 2020 m.

2020 m. I ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto ataskaita

2020 m. II ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto ataskaita

2020 m. III ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkiniai – 2019 m.

2019 m. I ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto ataskaita

2019 m. II ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto ataskaita

2019 m. III ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto ataskaita

2019 m. IV ketvirtis

Auditoriaus išvada ir ataskaita

Finansinė ataskaita

Biudžeto ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkiniai – 2018 m.

2018 m. I ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. II ketvirtis

Finansinės ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. III ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. IV ketvirtis

Finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. Audito išvados 

Finansinių ataskaitų rinkiniai – 2017 m.

2017 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita
Biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 m. III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita

2017 m. IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos
Auditoriaus išvada

Finansinių ataskaitų rinkiniai – 2016 m.

2016 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. biudžetų vykdymo ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkiniai – 2015 m.

2015 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas
Biudžeto vykdymo ataskaita