Darbuotojų poreikis

Prancūzų kalbos mokytojas

Etato dydis priklausys  nuo pamokų skaičiaus Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje bei individualiai susitartų valandų. Pareiginės algos koeficientas priklausys nuo pedagoginio ir vadybinio darbo stažo. Mokytojų darbo laikas planuojamas pagal VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos pamokų tvarkaraščius.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  • kvalifikacinę kategoriją (jeigu tokią turite) patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą.