Category: Profesinės kvalifikacijos

Automatinių sistemų mehatronikas

Mokymosi trukmė – 2,5 metų (Baigusiems pagrindinę, mokyklą (10 kl.) ir siekiantiems įgyti vidurinį išsilavinimą) Mokymosi trukmė – 2 metai (Baigusiems 12 klasių programą). Aprašymas Mechatronika – gana nauja profesinės veiklos sritis, mechaninės inžinerijos,...

Virėjas

Mokymosi trukmė – 3 metai (įgijusiems pagrindinį išsilavinimą). Mokymosi trukmė – 3 metai (Baigusiems 10 klasių pagal adaptuotą, individualizuotą ir socialinių įgūdžių pagrindinio ugdymo programas). Baigusieji mokymo programas mokiniai gauna profesinio mokymo diplomą. Darbo aprašymas Virėjo...

Ekspeditorius

Mokymosi trukmė – 1 metai (įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir baigusiems 12 klasių). Mokiniams, baigusiems mokymo programą ir sėkmingai įsivertinusiems asmens įgytas kompetencijas, išduodamas profesinio mokymo diplomas. Darbo aprašymas Mokymo programa apima keturias veiklos sritis: užsakymų...