Category: Profesinės kvalifikacijos

Technikos priežiūros ir verslo darbuotojas

  Mokymosi trukmė – 3 metai (Baigusiems pagrindinę, mokyklą (10 kl.) ir siekiantiems įgyti vidurinį išsilavinimą) Programos paskirtis Parengti profesinius pagrindus ir įgūdžius turintį, pajėgų konkuruoti darbo rinkoje darbuotoją, gebantį atlikti automobilių, traktorių ir žemės...

Automatinių sistemų eksploatavimo mehatronikas

Mokymosi trukmė – 3 metai (Baigusiems pagrindinę, mokyklą (10 kl.) ir siekiantiems įgyti vidurinį išsilavinimą) Mokymosi trukmė – 2 metai (Baigusiems 12 klasių programą). Aprašymas Mechatronika – gana nauja profesinės veiklos sritis, mechaninės inžinerijos, elektronikos,...

Virėjas

Mokymosi trukmė – 3 metai (įgijusiems pagrindinį išsilavinimą). Mokymosi trukmė – 3 metai (Baigusiems 10 klasių pagal adaptuotą, individualizuotą ir socialinių įgūdžių pagrindinio ugdymo programas). Baigusieji mokymo programas mokiniai gauna profesinio mokymo diplomą. Darbo aprašymas Virėjo...

Ekspeditorius

Mokymosi trukmė – 1 metai (įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir baigusiems 12 klasių). Mokiniams, baigusiems mokymo programą ir sėkmingai įsivertinusiems asmens įgytas kompetencijas, išduodamas profesinio mokymo diplomas. Darbo aprašymas Mokymo programa apima keturias veiklos sritis: užsakymų...