Bendrabutis –   KTVM

Bendrabutis

Bendrabutyje gali apsigyenti visi norintys mokiniai.
Už laikotarpį, kai mokinys gyvena bendrabutyje, mokėti kas mėnesį 3,8 €. Šis mokestis gali būti išskaičiuojamas iš mokiniui paskirtos stipendijos.
Sudarytos geros sąlygos mokytis ir ilsėtis. Mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, aprūpinami visais reikalingais baldais, patalyne, užuolaidomis. Gali naudotis virtuvėmis, dušais, sporto ir poilsio kambariais, apgyvendinami po 2 – 3 kambariuose. Jų buitimi ir saugumu rūpinasi bendrabučio auklėtoja ir budinčiosios. Bendrabutyje vyksta laisvalaikio renginiai, sportinės varžybos, organizuojamos išvykos, paskaitos, susitikimai su įvairiais specialistais.

Bendrabučio taryba ir jos pirmininkas renkami kiekvienų mokslų metų pradžioje visuotiniame gyventojų susirinkime. Bendrabučio taryba atstovauja mokinių interesams, rūpinasi švara ir tvarka, pramogomis.

Bendrabučio taryba (2018 – 2019 m. m.):
Seniūnas: Steponas Petrauskas 17 Vv;
Gvidas Šliuožas 18aAMv;
Svajūnas Bružas 18aAMv;
Ignas Čepelė 18V;
Laura Mačiukaitė 18V.

Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės