Apgyvendinimo paslaugos

Mokykla suteikia sąlygas išsinuomoti bendrabučio kambarius laikinam apsigyvenimui.

Kaina 1 asmeniui – 5,49 eur/para.

Pasirašomos paslaugos sutartys, išrašomos sąskaitos faktūros.

Išsamesnė informacija suteikiama telefonu: 8 698 15998,

elektroniniu paštu: vilmaeita@gmail.com