„Sveikata-mūsų turtas“

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla 2022 m. birželio 6 – 10 dienomis įgyvendino Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos jaunimo mainų projektą, kurio tikslas – formuotu jauniems žmonėms sveikos gyvensenos nuostatas, skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą, įgyvendinant įvairias veiklas. Šiam tikslui pasiekti organizavome 5 dienas trukusius jaunimo mainus Lietuvoje, praktinius užsiėmimus sveikos mitybos, fizinio aktyvumo srityje bei neformalius užsiėmimus jaunimo tarpkultūriniam bendradarbiavimui, tolerancijai ir atvirumui skatinti.

Projekto dalyviai: 18 jaunų žmonių (po 6 iš Lietuvos, Latvijos bei Lenkijos). Projekto dalyvių amžius – 13-18 metų. Jaunuoliams padėjo grupių vadovai – po 1 iš kiekvienos šalies.

Projekto partneriai:

– Kujawsko-Pomorska WK OHP (Lenkija)

– Valmieras Novada Pasvaldiba (Latvija)

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jam pateikiamos informacijos naudojimą.