Dalyvavome respublikiniuose anglų kalbos projektuose 2022 m.

Kaip ir kasmet, mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo dviejuose Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektuose. Nuo 2022 metų sausio 10 dienos iki 2022 metų kovo 15 dienos vyko vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“. Projekto tikslas – mokyti kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, tobulinti anglų kalbos žinias bei puoselėti gimtąją kalbą. Norą dalyvauti projekte, paskatinti anglų kalbos mokytojų Renatos Nausėdaitės ir Arūno Srėbaliaus bei rusų kalbos mokytojos Editos Bugenienės pareiškė 14 pirmo, antro kurso, 10 klasės ir suaugusiųjų klasių mokiniai. Jie vertė pasirinktą tekstą, stengėsi kuo aiškiau ir laisviau perteikti angliško arba rusiško teksto mintis lietuviškai.

2022 metų kovo 9 dieną 10 mokinių dalyvavo anglų kalbos konkurse „Kalbų Kengūra 2022“. Jų mokytojai Renata Nausėdaitė ir Arūnas Srėbalius. Mokiniai atlikdami įvairias užduotis turėjo pasitelkti ne tik anglų kalbos žinias, bet ir bendrąjį išprusimą bei loginį mąstymą.

Abu projektai vyko nuotoliniu būdu. Geriausių darbų autoriams bus įteikti diplomai, o kitiems dalyviams – padėkos. Mokinių vertimai ir „Kengūros“ užduotys dabar išsiųsti į Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondą Vilniuje įvertinimui. Rezultatus, diplomus bei pažymėjimus planuojama skelbti nuotoliniu būdu vėliau pavasarį.

Žemiau pateikiamas dalyvių sąrašas:

 1. Tavo Žvilgsnis 2022 projektas nuo 2022-01-10 iki 2022-03-15

Vertimų ir iliustracijų projekte dalyvavo 14 mokinių:

ANGLŲ KALBA

 1. Deividas Beniušis, 20Vv
 2. Greta Vaitkevičiūtė, 21Vv
 3. Stasys Eismontas, 21aAMv
 4. Edas Stonkus, 21aAMv
 5. Eimantas Jančauskas, PU10 klasė

RUSŲ KALBA

 1. Adrija Stonkutė, PU10 klasė
 2. Rasa Višpulskytė, PU10 klasė
 3. Laura Stanislavaitytė, PU10 klasė
 4. Gustė Raštutytė, PU10 klasė
 5. Eligijus Jonušas, PU10 klasė
 6. Rima Narkienė, IIIGnt(a)
 7. Laima Norkutė, IIIGnt(a)
 8. Aurelija Donauskienė, IIIGnt(a)
 9. Viktorija Zabitytė, IIIGnt(b)

Kalbų Kengūros konkursas 2022 m. kovo 9 d.

ANGLŲ KALBOS „Kengūros“ konkurse dalyvavo 10 mokinių:

 1. Oskaras Barabanovas, 21bAMv
 2. Justas Tarvydas, 21bAMv
 3. Lukas Mikulskis,  21bAMv
 4. Daimonas Kairaitis, 21MCHv
 5. Julius Žiaušys, 21MCHv
 6. Mantas Vičius, 21Vv
 7. Justas Viltrakis, 20aAMv
 8. Evaldas Tarakanovas, 20aAMv
 9. Edvinas Tarvydas, 20aAMv
 10. Kamilė Brazauskaitė, PU10 klasė

Anglų kalbos mokytoja Renata Nausėdaitė