Projektas „Žemės ūkio technologijų praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas Vakarų Lietuvos regione“

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla dalyvauja Plungės technologijų ir verslo mokyklos įgyvendiname projekte „Žemės ūkio technologijų praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas Vakarų Lietuvos regione“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0031.  2021 metų spalio 4-8 dienomis 10 mokyklos mokinių aktyviai dirbo Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektoriniame praktinio mokymo centre, siekdami įgyti naujų bei patobulinti jau turimus praktinius įgūdžius žemės ūkio technologijų panaudojimo srityje. Mokymai vyko pagal technikos priežiūros verslo darbuotojo profesinės mokymo programos modulį – „Transporto priemonių vairavimo pagrindai“. Mokiniai  išklausė 30 val. kursą ir atliko modulyje numatytas užduotis.

Mokyklos profesijos mokytojai, pasinaudodami turima sektorinio praktinio mokymo centro baze, priemonėmis bei ištekliais,  padėjo mokiniams įgyti naujų bei patobulinti jau turimus praktinius įgūdžius Žemės ūkio technologijų panaudojimo srityje.

Veiklų metu 5 kvalifikuoti profesijos mokytojai mokinius  supažindino su traktoriaus ,,New Holland TL95D“, javų nuėmimo kombaino ,,Laverda Rev200“, daugiafunkcinio krautuvo ,,Gehl“ ir mini ekskavatoriaus ,,IHI15VXT Iximer“  konstrukcija, priežiūra ir remontu. Mokė vairuoti ir dirbti su šiomis transporto priemonėmis.  Daug sužinojo apie sėjos ir sodinimo, tręšimo ir augalų priežiūros mašinų, javų nuėmimo kombaino ir derliaus dorojimo mašinų konstrukcijas, techninę priežiūrą, remontą bei pagrindinius reguliavimus.

Baigus mokymus, dalyviams  išduoti pažymėjimai. Mokiniai, dalyvavę mokymuose, džiaugėsi mokytojų profesionalumu, naujais įgūdžiais, gautais  patarimais bei šiltu bendravimu.

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.