KVIEČIAME MOKYTIS

Priėmimas į profesines mokyklas vyksta per LAMA BPO sistemą iki 2021-08-11 adresu: https://profesinis.lamabpo.lt/

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Baigusiems 10 klasių (gimnazijos skyriuje įgyjamas vidurinis išsilavinimas, mokymosi trukmė 3 metai):

Baigusiems 10 klasių pagal individualizuotą (specialią) programą (įgyjama tik profesinė kvalifikacija, mokymosi trukmė 3 metai):

Baigusiems 12 klasių (mokymosi trukmė 1 metai):

Baigusiems 12 klasių (mokymosi trukmė 2 metai):

Kviečiame 3G ir 1 G (9) klasių mokinius rinktis modulius ir kartu mokytis savo bei mūsų mokykloje. Besimokantiems modulį mokama stipendija. Mokinys į modulį registruojasi LAMA BPO sistemoje iki š.m. rugpjūčio 11 d.

Jei būtų reikalinga konsultacija, registruojantis LAMA BPO sistemoje, maloniai suteiksime paskambinus telefonu 8 686 21651 arba parašius el. paštu admin@kretvm.lt, arba atvykus į mokyklą.

Pasirinkęs modulį profesinėje mokykloje dėl technologijų pasirinkimo savo mokykloje mokinys sprendžia pats.

2021 m. siūlome šiuos modulius:

3G klasės mokiniams

Valstybinis kodas Modulio pavadinimas (tokiu pavadinimu  baigimo pažymėjimas) Kompetencijos (baigęs gebės atlikti darbus) Mokymosi trukmė
3071616 Bendrieji mechaniko darbai Atlikti bendruosius mechaniko darbus: Laikantis reikalavimų, nubraižyti duotų mazgų, detalių vaizdus, kirtimus, pjūvius, nurodant nuokrypas, šiurkštumą, sąlaidas ir kitus būtinus parametrus.

Apdirbti metalus ir nemetalines medžiagas šaltkalvio, kalvio ir mechaniko apdirbimo būdais.

Suvirinti metalus ir nemetalines medžiagas

Per 2 mokslo metus (3G ir 4G) klasės 10 kreditų,

t. y. 220 val.

4071404 Elektronikos komponentų ir įtaisų parinkimas bei sujungimas Parinkti ir sujungti elektronikos komponentus ir įtaisus:

Sujungti atskirus elektronikos elementus į vieną pagal loginę seką veikiantį įtaisą.

Demonstruoti elektronikos įtaisų montavimą

Per 2 mokslo metus (3G ir 4G klasės) 10 kreditų,

t. y. 220 val.

 

1G (9) klasės mokiniams

Valstybinis kodas Modulio pavadinimas (tokiu pavadinimu baigimo pažymėjimas) Kompetencijos (baigęs gebės atlikti darbus) Mokymosi trukmė
2101301 Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas Paruošti ir tvarkyti darbo vietą

Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas patiekalų gamybai

Gaminti patiekalus

Per 2 mokslo metus 5 kreditai, t. y. 110  val.

Pastaba. Mokymo programos, kuriose mokoma vairuotojo ir traktorininko kvalifikacijų, teorinis ir praktinis vairavimo mokymas – nemokamas.

Kretingos technologijos ir verslo mokyklos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje galima mokytis:

7, 8, 9, 10 jaunimo klasėse – (12-16 m.);

5-8 kl., 9-10 kl. – (17-18 m. ir vyresni asmenys); mokytis pagal šią programą gali ir 16-17 metų dirbantys jaunuoliai, merginos, negalinčios tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl vaiko priežiūros atostogų;

11-12 kl. – 18 m. ir vyresni asmenys; gali ir 17 metų dirbantys jaunuoliai, merginos, negalinčios tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl vaiko priežiūros atostogų.

Mokymosi formos:

  1. Grupinis mokymasis (kasdienis, neakivaizdinis, nuotolinis);
  2. Pavienis mokymasis (savarankiškas, nuotolinis).

Jei kyla neaiškumų dėl stojimo užpildykite anketą, esančią žemiau ir mes su jumis susisieksime.

ANKETA

Video reportaže galite susipažinti su mokymo programomis