Nuotolinis mokymas

Ugdymas vyksta nuotoliniu būdu pagal pamokų tvarkaraštį per MOODLE aplinką