AKTUALU!

DĖMESIO!

Ugdymo procesas VŠĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykloje organizuojamas nuotoliniu būdu vadovaujantis 2020 m. lapkričio 4 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ :

  • Ugdymas vyksta virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle.
  • Profesinis teorinis ir praktinis mokymas bei neformalusis mokinių švietimas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Raginame visus mokinius reguliariai sekti informaciją, tikrintis savo el. paštus, kuriais su Jumis susisieks, grupių vadovai, auklėtojai bei mokytojai.