Dalyvavome respublikiniame anglų kalbos konkurse

2020 m. rugsėjo 22 – 28 dienomis Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko respublikinis profesinio mokymo įstaigų mokinių anglų kalbos konkursas nuotoliniu būdu. Iš viso jame dalyvavo 8 mokyklos. Reikėjo paruošti trumpą video pristatymą tema ,,Foreign Language for My Career Growth“.

Konkursas buvo skirtas skatinti taisyklingos, dalykinės anglų kalbos vartojimą, tobulinti retorikos įgūdžius, didinti specialybės pasirinkimo bei mokymosi motyvaciją bei populiarinti informacinių technologijų naudojimą.

Mūsų mokyklos automechaniko mokymo programos 19AMv grupės mokinė Deimena Vaišytė taip pat dalyvavo, ją paruošė mokytoja Renata Nausėdaitė. Vertinimas vyko rugsėjo 30 dieną. Buvo skiriama tik I vieta, kitos vietos nebuvo skirtos.

Mokinė gavo padėką ir prizų, padėką gavo ir mokykla. Beruošdami video pristatymą šauniai praleidome laiką ir pasisėmėme naujos patirties. Todėl džiaugiamės Deimenos filmuku ir jos atstovavimu mokyklai respublikoje.

Mokytoja Renata Nausėdaitė