Nuo 2020 m. birželio 1 d. ugdymo procesas organizuojamas mišriuoju būdu

  1. Nuo 2020 m. birželio 1 d. ugdymo procesas organizuojamas mišriuoju  būdu:

       1.1.  Nuotoliniu būdu:

1.1.1. pagrindinis ir  vidurinis ugdymas;

1.1.2. profesinis mokymas, išskyrus profesinį praktinį mokymą, kai jo neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu arba jis vykdomas individualių užsiėmimų principu;

1.1.3. neformalusis mokinių švietimas.

                   1.2. Mokykloje kontaktiniu būdu :

1.2.1. konsultacijos IV gimnazijos klasės  (2 kurso) mokiniams, skirtos pasirengti brandos egzaminams ir švietimo pagalbai gauti;

1.2.2. bendrojo ugdymo dalykų konsultacijos (individualios ar grupinės) 9, 11, 12 klasių mokiniams, teikiant švietimo pagalbą;

1.2.3. mokymosi spragų turintiems mokiniams individualios konsultacijos;

1.2.4. profesinio mokymo praktiniai užsiėmimai, kurių neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu;

1.2.5. projektinės ir grupių vadovų veiklos pagal mokytojų, mokinių poreikį mokyklos teritorijoje arba kitose edukacinėse erdvėse.

Atvykstant į mokyklą su savimi turėtų apsauginę kaukę, pirštines ir turėti užpildytą deklaraciją apie sveikatos būklę, nebuvimą pareigos izoliuotis ar laikytis kitų nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytų įpareigojimų  (Priedas Nr. 1)