Monthly Archive: kovo 2020

Elektrotechnikų

Neformaliojo ugdymo veikla, suteikianti galimybę mokiniams susipažinti su elektrotechnika, jos įrenginiais, savarankiškai lavinti elektrotechnikos gebėjimus praktiniuose užsiėmimuose.

Dramos

Dramos užsiėmimų tikslas – ugdyti mokinių sceninius gebėjimus, sudaryti sąlygas meninei saviraiškai, gebėjimų realizavimui, ruošti vaidybinius pasirodymus mokyklos bendruomenės renginiams.

Saldumynų kūrėjų

Konditerijos užsiėmimų tikslas – supažindinti mokinius su konditeriniais gaminiais, pagrindiniais gamybos principais ir subtilumais. Nariai išmoks kepti įvairios tešlos kepinius, juos dekoruoti, derinti spalvas, patiekti. Bus kūrėjai, gamintojai ir vertintojai.