Automatinių sistemų mehatronikas

dav

Mokymosi trukmė – 2,5 metų (Baigusiems pagrindinę, mokyklą (10 kl.) ir siekiantiems įgyti vidurinį išsilavinimą)

Mokymosi trukmė – 2 metai (Baigusiems 12 klasių programą).

Aprašymas

Mechatronika – gana nauja profesinės veiklos sritis, mechaninės inžinerijos, elektronikos, kompiuterinių valdymo sistemų sinerginis derinys, sutinkamas visų pramonės šakų šiuolaikinės automatizuotos gamybos ir technologinių procesų valdymo priemonėse. Gamybos automatizavimas ir technologinių procesų valdymas yra įgyvendinamas pasitelkiant įvairias mechatronines sistemas, kurių priežiūrai ir eksploatavimui reikalingi kvalifikuoti mechatronikai. Dar viena mechatronikos sprendimų taikymo sritis yra robotika. Robotai – tai programuojami ir automatiškai valdomi, aprūpinti moderniomis informacinėmis sistemomis, mikroprocesoriais ir sparčia atmintimi įrenginiai, kurių darbo organai gali turėti sudėtingas elektrines pavaras. Šiuolaikiniai robotai gali autonomiškai atlikti kai kurias žmogaus veiklai būdingas funkcijas įvairiose aplinkose.

Automatizuotas mechatronines sistemas sudaro mechaniniai, pneumatiniai, hidrauliniai, elektros komponentai, o jų veikimą valdo ir kontroliuoja sudėtingi elektroniniai įrenginiai bei kompiuterinė įranga. Mechatronines sistemas montuoja, prižiūri ir valdo automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikai.

Automatinių sistemų mechatronikas turi išmanyti mechaninių, pneumatinių, elektrinių, elektroninių, elektropneumatinių, hidraulinių, elektrohidraulinių sistemų montavimą, eksploatavimą, derinimą. Taip pat turi žinoti jutiklių veikimo principus, jų eksploatavimo ypatumus, mokėti naudoti programuojamuosius loginius valdiklius.

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

 1. Montuoti ir derinti mechaninius įrenginius;
  2. Surinkti ir derinti elektrotechnikos įrenginius;
  3. Parinkti ir sujungti elektronikos komponentus ir įtaisus;
  4. Parinkti, montuoti ir eksploatuoti pneumatikos bei elektropneumatikos įrenginius;
  5. Parinkti, montuoti ir eksploatuoti hidraulikos bei elektrohidraulikos įrenginius;
  6. Programuoti loginius valdiklius;
  7. Parinkti ir prijungti jutiklius;
  8. Prijungti ir valdyti elektros variklius;
  9. Valdyti automatizuotos gamybos sistemas.

Profesinės perspektyvos

Įgiję automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse, kurios gamybos procese naudoja automatines mechatronines sistemas.
Įgiję automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas.