KONTAKTINIS SEMINARAS AIRIJOJE

2019 m. spalio 21-23 d. Dubline, Airijoje vyko programos „Erasmus+“ kontaktinis seminaras „International Project Management Skills for Newcomers to KA1 VET Mobility“. Seminarą organizavo Airijos nacionalinė agentūra – „Leargas“. Seminaro tikslas – projektų rengėjus iš visos Europos supažindinti su profesinės mokymo srities projektų rengimo, valdymo ypatumais, padedant patyrusiems kolegoms aptarti iškylančias problemas, susirasti partnerius projektams, pasidalinti patirtimi ir įdėjomis. Susitikime dalyvavo 33 dalyviai iš 13 Europos Sąjungos šalių. Lietuvai atstovavo 2 dalyvės – viena iš jų buvo Kretingos technologijos ir verslo mokyklos projektų vadovė Jovita Michniovienė.

Tokio pobūdžio seminarai – puiki profesinio tobulėjimo priemonė, nes suteikia progą užmegzti naujas pažintis, susitikti su kolegomis iš įvairių Europos šalių, pasidalinti su jais iškylančiomis projektų valdymo problemomis ir kartu paieškoti sprendimų. Naujos pažintys ir bendradarbiavimas, dalijimasis patirtimi yra pagrindas naujoms idėjoms kilti, naujiems projektams atsirasti ir didesnė tikimybė juos sėkmingai įgyvendinti.

Labai kūrybingai, grupėse, dalyvaujant komunikaciniuose žaidimuose seminare buvo aptarti visi projekto vykdymo etapai: nuo partnerių pasirinkimo, jų patikimumo įvertinimo, iškylančių problemų sprendimo paieškų, projekto idėjų išdėstymo iki galutinės ataskaitos rengimo, projekto sklaidos ir įtakos bendruomenei įvertinimo. Nacionalinės agentūros „Leargas“ darbuotojo, Petar Dukic, pristatytas pranešimas „Inclusion and diversity“ (liet. įtrauktis ir įvairovė) nuteikė pasvarstyti apie bendrą Europos sąjungos politikos  2020 m prioritetą – įvairių tautų, visuomenės sluoksnių įtraukimą į projektines veiklas, siekiant skatinti atskirties mažinimą, kartu pripažįstant ir vertinant  skirtumus. Dalyviai aktyviai diskutavo, pasakojo apie savo veiklą,  mokėsi kurti „gerą projektą“, suprasti kolegas, įvertinti skirtumus ir juos toleruoti.

Bendra vakarienė, klausant nuostabių pasakojimų apie airių tautosaką, prietarus bei klausantis ritmingos airių muzikos dar labiau, nei užsiėmimai grupėse, suartino nepažįstamus žmones. Taip pat leido šiek tiek „gyviau“ pažinti airių kultūros savitumą, kūrybiškai atlikti paskirtas užduotis. Tikėtina, kad intensyvi veikla seminare Kretingos technologijos ir verslo mokyklos bendruomenei padės užtikrinti „Erasmus+“ programos projektų kokybę.