Dėmesio

Mokinių, ateinančių mokytis į 9 klasę, dokumentų originalų priėmimas ir mokymosi sutarties pasirašymas vyks 35 kabinete.

     Mokiniai, ateinantys mokytis į 9 klasę, priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

  1. Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba gimimo liudijimą);
  2. 8 klasių baigimo pažymėjimą (originalą);
  3. Sveikatos pažymą Nr. 027-1/a;
  4. 2 nuotraukas (3×4 cm);
  5. Mokiniai Mokykloje užpildys šiuos dokumentus :

              – Prašymą

              – Mokymo sutartį.