Dėmesio

Mokinių, ateinančių mokytis į 9 klasę, dokumentų originalų priėmimas ir mokymosi sutarties pasirašymas vyks 35 kabinete.      Mokiniai, ateinantys mokytis į 9 klasę, priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus: Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą...