Virėjas

Mokymosi trukmė – 3 metai (įgijusiems pagrindinį išsilavinimą).
Mokymosi trukmė – 3 metai (Baigusiems 10 klasių pagal adaptuotą, individualizuotą ir socialinių įgūdžių pagrindinio ugdymo programas).

Baigusieji mokymo programas mokiniai gauna profesinio mokymo diplomą.

Darbo aprašymas

Virėjo rengiamas darbui šiose pagrindinėse veiklos srityse: darbo vietos parengimas; maisto produktų bei žaliavų parinkimas ir paruošimas; pusgaminių ruošimas; patiekalų ruošimas. Virėjas parenka kokybiškus maisto produktus ir žaliavas patiekalų gamybai, naudoja šiuolaikinius įrengimus ir technologijas, saugiai dirba vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės apsaugos bei higienos reikalavimais. Virėjas nustato maisto produktų bei žaliavų kokybę jusliniu būdu, apskaičiuoja maisto produktų reikmes pusgaminių ir patiekalų gamybai, parenka šiluminio paruošimo būdus ruošti karštiesiems ir šaltiesiems patiekalams ir paruošia juos patiekti.

Profesiniai gebėjimai

Virėjo tikslas – gaminti patiekalus ir paruošti juos patiekti. Sėkmingą virėjo darbą lemia žinios ir gebėjimai įmonės veiklos organizavimo, kulinarijos, prekių mokslo, įmonės veiklos apskaitos, maitinimo įmonių įrengimų srityse. Svarbios asmenybės savybės: sąžiningumas, kūrybiškumas, organizuotumas, savarankiškumas tvarkingumas ir pan. Reikalinga gera fizinė ir psichinė sveikata (ištvermė, greita reakcija, koordinacija). Virėjo darbą sunku dirbti žmonėms, kurie yra sulėtinto suvokimo, turi klausos, regos, skonio bei kitų negalių.

Profesinės perspektyvos

Virėjo profesijos poreikį lemia aptarnavimo sferos plėtra. Ji gimininga tokioms profesijoms kaip padavėjas, barmenas, viešbučio darbuotojas ir pan. Virėjas, mokantis numatyti rinkos poreikius bei turintis organizacinių sugebėjimų, gali įkurti savo verslą.

Sėkmingai baigę mokyklą gali studijuoti universitetuose ir kolegijose. Stojant į aukštąsias mokyklas pridedami papildomi balai.