Transporto priemonių remontininkas (Automobilių mechanikas)

Baigusieji mokymo programas mokiniai gauna brandos atestatą ir profesinio mokymo diplomą.

Darbo aprašymas

Automobilių mechanikas įvertina automobilio bei jo mechanizmų ir agregatų techninę būklę, nustato gedimus ir jų priežastis, operatyviai ir kokybiškai atlieka automobilių techninio aptarnavimo remonto ir kėbulo remonto darbus. Atlieka vidutinio sudėtingumo ardymo ir surinkimo darbus. Savo darbe naudoja vidutinio sudėtingumo matavimo ir kontrolinėmis diagnostikos priemonėmis, darbo įrankiais bei įranga. Dirba su dujinio ir elektrinio suvirinimo įrengimais, virina įvairias siūles rankiniu būdu ir pusautomačiu, atlieka vidutinio sudėtingumo metalo apdirbimo šaltkalvystės darbus. Braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo darbo bei surinkimo brėžinius, įvairias schemas, racionaliai ir taupiai naudoja energiją, žaliavas ir medžiagas. Racionaliai organizuoja darbo vietą, tinkamai ją prižiūri, išmano pagrindinius ekonomikos ir darbo teisės teiginius. Automobilių mechanikas dirba automobilių remonto dirbtuvėse, darbo sąlygos priklauso nuo dirbtuvės techninio aprūpinimo. Jei mechanizacijos lygis žemas – daugelį darbų atlieka rankomis, tenka kilnoti nemažus svorius. Apsaugai nuo dulkių ir nuodingų garų automobilių remontininkai naudoja kaukes, šalmus ir pan.

Profesiniai gebėjimai

Automobilio mechaniko darbo sėkmę lemia potraukis technikai, gebėjimas logiškai mąstyti. Svarbios tokios asmeninės savybės kaip kruopštumas ir atidumas, savarankiškumas, komunikabilumas, o taip pat gera psichinė ir fizinė sveikatos būklė prisitaikymas prie nepalankių aplinkos sąlygų, gera judesių koordinacija, greita reakcija, gebėjimas ilgą laiką dirbti iškėlus rankas ar sulenkus nugarą, ištvermė. Šį darbą sunku sėkmingai dirbti fiziškai silpnesniems žmonėms.

Profesinės perspektyvos

Gausėjant įvežamų iš užsienio naujų ir naudotų automobilių, jų techninei priežiūrai ir remontui reikalingas kvalifikuotas specialistas, galintis diagnozuoti automobilių techninę būklę ir šalinti gedimus tiek didelėse autoremonto įmonėse, tiek smulkiuose, privačiuose automobilių garažuose. Profesija palanki kurti privatų verslą.

Sėkmingai baigę mokyklą, gali studijuoti universitetuose, kolegijose. Stojant į aukštąsias mokyklas pridedami papildomi balai.