Daily Archive: 22 kovo, 2019

Virėjas

Mokymosi trukmė – 3 metai (įgijusiems pagrindinį išsilavinimą). Mokymosi trukmė – 3 metai (Baigusiems 10 klasių pagal adaptuotą, individualizuotą ir socialinių įgūdžių pagrindinio ugdymo programas). Baigusieji mokymo programas mokiniai gauna profesinio mokymo diplomą. Darbo aprašymas Virėjo...

Ekspeditorius

Mokymosi trukmė – 1 metai (įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir baigusiems 12 klasių). Mokiniams, baigusiems mokymo programą ir sėkmingai įsivertinusiems asmens įgytas kompetencijas, išduodamas profesinio mokymo diplomas. Darbo aprašymas Mokymo programa apima keturias veiklos sritis: užsakymų...

Automobilių mechanikas

Baigusieji mokymo programas mokiniai gauna brandos atestatą ir profesinio mokymo diplomą. Darbo aprašymas Automobilių mechanikas įvertina automobilio bei jo mechanizmų ir agregatų techninę būklę, nustato gedimus ir jų priežastis, operatyviai ir kokybiškai atlieka automobilių...