Monthly Archive: kovo 2019

Virėjas

Mokymosi trukmė – 3 metai (įgijusiems pagrindinį išsilavinimą). Mokymosi trukmė – 3 metai (Baigusiems 10 klasių pagal adaptuotą, individualizuotą ir socialinių įgūdžių pagrindinio ugdymo programas). Baigusieji mokymo programas mokiniai gauna profesinio mokymo diplomą. Darbo aprašymas Virėjo...

Ekspeditorius

Mokymosi trukmė – 1 metai (įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir baigusiems 12 klasių). Mokiniams, baigusiems mokymo programą ir sėkmingai įsivertinusiems asmens įgytas kompetencijas, išduodamas profesinio mokymo diplomas. Darbo aprašymas Mokymo programa apima keturias veiklos sritis: užsakymų...